Ceník

Níže uvedené ceny jsou orientační, finální ceny jsou stanovovány individuálně po dohodě s klientem. Při jejím stanovování záleží na množství účetních dokladů, typu dokladů, softwarovém propojení, počtu zahraničních měn a náročnosti zpracování. Lze nastavit i měsíční paušální částku.

Vedení účetnictví a daňové evidence

 • Vedení daňové evidence od 20 Kč / položka v peněžním deníku
 • Vedení účetnictví od 24 Kč / položka v účetním deníku
 • Zpracování účetní závěrky od 4 000 Kč

Zpracování daňových tvrzení

 • Daň z příjmů právnických osob od 5 000 Kč
 • Daň z příjmů fyzických osob SVČ (včetně ročních přehledů pro ZP a OSSZ) od 3.500 Kč
 • DPH (včetně souhrnného a kontrolního hlášení, záznamní povinnosti) od 1 000 Kč
 • Daň silniční 1 000 Kč/ automobil
 • Registrace k dani od 1.000 Kč

Mzdová a personální agenda

 • Měsíční zpracování mezd 350 Kč / zaměstnanec
 • Zpracování DPP 300 Kč/ zaměstnanec
 • Nástup zaměstnance 400 Kč / zaměstnanec
 • Odhlášení zaměstnance 400 Kč / zaměstnanec
 • Roční zúčtování daně ze závislé činnosti od 400 Kč / zaměstnanec

Poradenství

 • V hodinové sazbě či za úkon dle dohody
 • Pevná částka dle dohody za audit
 • Pevná částka dle dohody za odložení termínu a zpracování přiznání daňovým poradcem